Rossem, Ru van

Van Rossems etsen zijn telkens weer het resultaat van een zoektocht naar ‘de juiste en klemmende stoffelijke vorm’. Als een alchemist experimenteerde hij met de etstechniek, waarin hij nieuwe, persoonlijke procedures ontwikkelde Halverwege de jaren tachtig besloot Ru van Rossum het lesgeven achter zich te laten en zich volledig op zijn kunst te gaan richten. Voor van Rossem vormde een veelvoud van culturen een enorme bron van inspiratie. Van Rossem bleef zich daar dan ook altijd in verdiepen en had er zeer veel bewondering voor, dit gold met name voor de oosterse culturen.