Siepman van den Berg, Eja

Eja Siepman van den Berg behaalde de Rijksacademie van Beeldende Kunsten in 1967 te Amsterdam. Vele musea van Nederland hebben haar beelden geëxposeerd en aangekocht.

Eja Siepman gaat uit van bestudeerde poses. Dat kan een stap zijn of een zigzagbeweging in knieën en rug. Soms is in die houding een minimale vorm van expressie herkenbaar, zoiets als veerkracht of vastberadenheid. Dan weer lijkt het een puur formeel gegeven, dat zelfs een triviale oorsprong kan hebben. De zigzaghouding bijvoorbeeld, die haar voor het eerst opviel in een reclamefoto voor panty’s. Hoe dan ook, telkens weer ontstaat het beeld eerst in gedachten, en niet vanuit een levend model. Als er al sprake was van een model, was dat kortstondig voor het maken van foto’s, of een wasmodel dat pas later werd uitvergroot. Zijn definitieve gedaante krijgt het beeld pas in de detaillering van het uitvergrote wasmodel, in talloze subtiele bewerkingen van oppervlak en plastische vorm, alvorens het wasmodel uiteindelijk naar de bronsgieter gaat.

Aanvankelijk was er de voorkeur voor steen, het weghalen van materiaal. Nadien werkte Eja Siepman van den Berg meer in brons, modelleerde en bouwde op. Volgens de traditie van “ De Groep” zijn haar beelden ondergeschikt aan het model en werkt ze vrij via foto’s en zonder model. Haar beelden staan niet in dienst van de verbeelding van een specifiek persoon maar is een spel van verhoudingen en symmetrie.