Defesche, Pieter

Defesche volgde zijn opleidingen aan de Middelbare Kunstnijverheidsschool in Maastricht en de Rijksakademie van beeldende kunsten in Amsterdam.  Hij was een studiegenoot van Karel Appel en Corneille.

Defesche vervaardigde schilderijen, gouaches en grafiek. Hij schilderde vooral landschappen, stillevens en Bijbelse voorstellingen in expressionistische, bijna abstracte stijl. Hij maakte tevens collages, muurschilderingen, decors en kostuums, onder meer voor het Scapino Ballet.

Defesche’s lyrisch-abstracte schildertrant van de jaren 50, waarin blauwen en bruinen overheersten, maakte rond 1960 plaats voor kleurrijke contrasten en een grotere helderheid.

Begin jaren 70 ontwikkelde hij een manier van schilderen die sindsdien niet wezenlijk veranderde. Er vonden evenwel binnen zijn beeldtaal onophoudelijk accentverschuivingen plaats. Met vooral het landschap als uitgangspunt, schilderde Defesche een werkelijkheid die zich als mythisch laat ervaren, waarbij hij voortdurend laveerde tussen figuratie en abstractie.