Spit, Sebastiaan

Macht en onmacht

“DE WOLK ALS METAFOOR VOOR DE SCHILDERKUNST”

Sinds 1995 doet Sebastiaan Spit een onderzoek naar de betekenis van de wolken in de schilderkunst. Enerzijds gebeurt dit door een analyse van de schilderkunst aan de hand van dit klassieke Nederlandse thema, anderzijds toetst Sebastiaan Spit voortdurend zijn bevindingen aan de kunstgeschiedenis en de interpretatie hiervan. Zo komt hij tot verrassende conclusies, met name met betrekking tot Ruysdael’s geschilderde wolkenluchten. Internationaal staan Ruysdael’s wolken model voor de schoonheid van de Nederlandse luchten en worden deze, zelfs binnen Nederland, als typisch Nederlands gezien. Aan deze zichtwijze geeft Sebastiaan een onverwachte, maar logisch verklaarde, wending. Een ogenschijnlijk topografisch schilderij als Ruysdael’s De Molen bij Wijk bij Duurstede krijgt hierdoor, naast haar alom geprezen topografische betekenis, een toegevoegde waarde.