Gepost op

Art verschuiving III / Projectruimte – Beetsterzwaag 17 januari t/m 14 maart 2021

Art Verschuiving - Projectruimte Beetsterzwaag - Kunstadvies Hanneke Janssen

Vanaf 17 januari t/m 14 maart 2021 is in de Projectruimte te Beetsterzwaag werk te zien van de volgende kunstenaars.

Armando – Aubertin – Beuys – Bohemen – Brands – Brown – Corneille – Defesche – Diederen – Freymuth – Gubbels – Haring – Heerup – Heyboer – Jorn – Kuypers – Lataster – Lucassen – Perlmuter – Siepman van den Berg – Spiller – Visch..

Openingstijden: vrij t/m zondag 13.00 – 18.00 uur / op afspraak
Projectruimte – Hoofdstraat 17 – Beetsterzwaag